Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

74 tons lastbilar för jobb och klimat

Publicerad

Den 16 februari beslutade regeringen om propositionen Godstrafikfrågor. Propositionen innehåller förslag om att delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. 74 tons lastbilar innebär att varje lastbil får med sig en ökad mängd gods och på så sätt kan utsläppen per tonkilometer minska.

  • Infrastrukturministern framför media och godståg

    Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade godspropositionen vid en pressträff hos åkeriet Road Cargo i Årsta.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Infrastrukturministern samtalar med en man i gula västar

    Infrastrukturminister Anna Johansson i dialog med Niklas Reinholdt, VD Road Cargo Sweden AB.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Tyngre lastbilar på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart ändå inte är möjligt är en del i regeringens politik för mer klimatsmarta transporter. Regeringens mål är att en ökad andel godstrasporter ska gå med järnväg och sjöfart. 74 tons lastbilar är ett viktigt komplement för exempelvis timmertransporter för skogsindustrin och tunga fjärrtransporter där transport med tåg och sjöfart inte är möjligt.

–74 tons lastbilar innebär fördelar både för jobb och klimat. Jobben gynnas genom att industrins godstransporter effektiviseras samtidigt som konkurrenskraften för svenska åkerier stärks. Tyngre lastbilar är en del i regeringens arbete för att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsländer, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Bakgrund

Godspropositionen innebär att en lag om ny bärighetsklass för väg, BK 4, träder i kraft den 1 juli 2017. Trafiken med 74 tons lastbilar väntas kunna starta i början av 2018. Trafikverket kommer avgöra vilka vägar som är lämpliga utifrån de principer regeringen fastställt.

De vägar som öppnas för 74 tons lastbilar ska hålla för den tyngre vikten. Transportstyrelsen kommer att ta fram tekniska krav för de nya tyngre fordonen.

För att en ökad andel gods ska gå med järnväg och sjöfart har regeringen genomfört en rad åtgärder för att främja godstransporter med järnväg och sjöfart. Framförallt en omfattande ökning av anslaget till järnvägsunderhåll och införandet av en förmånligare beskattning av svenska fartyg, så kallad tonnageskatt.

Schysta villkor i åkeribranschen är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen har infört en sanktionsavgift vid överträdelse av EU:s cabotageregler samt infört så kallad klampning. Polisen har även fått ökade anslag för att kontrollera lastbilstrafiken. Transportstyrelsen presenterar i maj ett omfattande yrkestrafikuppdrag med bland annat en översyn av beställaransvaret. Under 2017 väntas det så kallade väginitiativet om regler för lastbilstrafiken förhandlas i EU. Regerinen har redan börjat en dialog med andra länder i EU om väginitiativet.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Fakta

Effektiva, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter är en prioriterad fråga för regeringen. Prioriteringen har bäring på flera av regeringens mål och strategier, som till exempel att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, exportstrategin, nyindustrialiseringsstrategin, fossilfritt Sverige, samt ordning och reda på arbetsmarknaden.