Ann Linde genomför dialog med myndigheter om delaktighet i EU-frågor

EU- och handelsminister Ann Linde kommer idag den 13 februari att träffa ett 40-tal inbjudna myndighetschefer för en dialog om deras arbete med samråd och information i det EU-relaterade arbetet. Myndighetsforumet är ett led i regeringens arbete med att stärka delaktigheten i frågor som beslutas på EU-nivå.

Myndighetsforumet är regeringens första insats i det EU-handslag för ökad delaktighet som ingicks med arbetsmarknadens parter den 7 december 2016.

Handslaget var startskottet på ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU-samarbetet.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha