Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre uppföljning av psykiatrisk vård

Publicerad

Under torsdagen beslutade regeringen att personuppgifter som rör patienter som behandlats av annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare inom den psykiatriska öppenvården ska få behandlas i Socialstyrelsens patientregister.

Patientregistret omfattas av stark sekretess och används bl.a. för att framställa statistik och genomföra utvärderingar av hälso- och sjukvården.

I patientregistret får uppgifter behandlas som rör patienter i den slutna hälso-och sjukvården och i den öppna vården som inte är primärvård. När det gäller den öppna vården, har det tidigare endast varit tillåtet att behandla uppgifter om patienter som behandlats av läkare. Inom den öppna psykiatriska vården har det inneburit att åtgärder och behandlingar utförda och ordinerade av t.ex. psykologer och kuratorer inte har registrerats. Den nu beslutade ändringen omfattar bara den öppna psykiatriska vården.

– Nästan 80 procent av patienter som besöker den psykiatriska öppenvården träffar annan vårdpersonal än läkare. För patientsäkerhetens och vårdkvalitetens skull är det därför viktigt att även dessa besök kan följas upp i Socialstyrelsens befintliga patientregister, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Förordningsändringen ska träda i kraft den 15 mars 2017.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.