Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Dialogseminarium om lärarförsörjningen i Örebro

Publicerad

Fredag 17 februari bjuder Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, in skolhuvudmän samt företrädare från studentkårer, fackförbund och högskolor i Örebro, Värmland och Dalarna till ett samtal om vad som krävs för att möta den akuta lärarbristen och klara lärarförsörjningen i framtiden.

Tid:
Plats: Rådhuset, Drottninggatan 9 i Örebro. Ingång via receptionen.

Att möta behovet av fler lärare och vända kunskapsutvecklingen i skolan är två av regeringens högsta prioriteringar. För att lyckas behövs en välfungerande samverkan mellan universitet och högskolor, skolhuvudmän och staten. Därför bjuder Helene Hellmark Knutsson in till ett regionalt dialogseminarium i Örebro den 17 februari. Förhoppningen är att under mötet fånga upp och sprida goda exempel på hur lärarförsörjningen och samverkan mellan berörda aktörer kan förbättras samt diskutera det gemensamma ansvaret för att möta lärarbristen.

– Ett viktigt mål för regeringen är att säkra att barn och elever får möta behöriga och kompetenta lärare som kan skapa studiero i klassrummet. För att möta lärarbristen krävs fortsatt hårt arbete men även att vi samarbetar mer. Jag ser därför fram emot konstruktiva diskussioner på mötet och att få höra om det framgångsrika arbete som görs lokalt, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Media är välkomna att delta under hela seminariet.

Presskontakt

Klas-Herman Lundgren
Politiskt sakkunnig hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.