Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

En miljard till den svenska livsmedelskedjan

Publicerad

I dag, den 7 februari, presenterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med statsminister Stefan Löfven och miljöminister Karolina Skog regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin för jobb och hållbar tillväxt. Handlingsplanen innehåller ett 40-tal insatser för att uppnå målsättningarna i den nationella livsmedelsstrategin. För genomförandet av livsmedelsstrategin satsar regeringen fram till år 2019 drygt en miljard kronor.

Den 30 januari lämnade regeringen Propositionen "En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet" (prop 2016/17:104) till riksdagen. I dag, den 7 februari, presenterar regeringen den första handlingsplanen för att nå målen i livsmedelsstrategin. Handlingsplanen innehåller ett 40-tal åtgärder för att bland annat öka den svenska livsmedelsproduktionen, livsmedelsexporten och lönsamheten i branschen. Åtgärderna ska bidra till en konkurrens- och innovationskraftig livsmedelskedja samtidigt som relevanta miljömål ska nås. Regeringen pekar i handlingsplanen ut ett antal särskilt viktiga områden, exempelvis regelförenkling, export samt forskning och innovation.

- Svensk livsmedelsproduktion ska öka och fler ska välja att lägga svensk mat på sina tallrikar. Det ska bli lättare för företag att nå nya marknader. Satsningar ska göras på forskning och innovation för att vår industri ska vara konkurrenskraftig och för att vi ska hitta framtidens livsmedel som når hela vägen till oss konsumenter. Satsningar på regelförenklingar ska göra att företag känner att det är lätt att göra rätt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen satsar drygt 1 miljard på att genomföra handlingsplanen under mandatperioden. Handlingsplanen innehåller också mål för ekologisk produktion och konsumtion.

Utifrån handlingsplanen kommer regeringen fatta beslut om ett antal åtgärdspaket, det första innehåller nio åtgärder. Några exempel är uppdrag som ska underlätta för företag att nå nya marknader utanför EU utveckla nyckelhålsmärkningen, mer likvärdiga livsmedelskontroller och minskat matsvinn.

Ett nationellt råd tillsätts för livsmedelsstrategin vars syfte blir att stärka samarbete och utbyte mellan det offentliga och livsmedelskedjans aktörer.

- Det är viktigt att komma ihåg att även om regeringen kan göra en hel del kan vi inte göra allt. För att målen i strategin ska uppnås krävs att hela livsmedelskedjan bidrar och arbetar i samma riktning. Nu har vi en bra början. En ökad livsmedelsproduktion ger oss jobb i Sverige, en levande landsbygd och en tryggare framtid, säger Sven-Erik Bucht.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.