Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Enklare att avlägsna otillåtna bosättningar

Publicerad

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag som innebär att en ny form av särskild handräckning införs för att hantera situationer med personer som har bosatt sig på någon annans mark utan tillstånd. Det nya, mer effektiva förfarandet heter avlägsnande.

Det nya förfarandet förenklar processen för markägare att få tillbaka rätten till sin mark eller byggnad om personer har bosatt sig där utan tillstånd. Under vissa förutsättningar ska det vara möjligt att ansöka om avlägsnande utan att behöva lämna uppgifter om vilka de svarande är. Avlägsnandet ska även kunna genomföras mot personer som har bosatt sig på platsen efter att en ansökan redan har lämnats till Kronofogdemyndigheten.

Det föreslås också flera bestämmelser som skyddar rättssäkerheten vid ett avlägsnande. Bland annat ska Kronofogdemyndigheten göra en intresseavvägning när myndigheten prövar hur och när ett avlägsnande ska genomföras. Myndigheten ska också ta särskild hänsyn till om det finns barn på platsen.

– Det är viktigt att äganderätten värnas på ett effektivt sätt när någon bosatt sig i till exempel parker eller på privat mark utan tillstånd. Om vi inte stävjar det här riskerar vi att få kåkstäder, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00