Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

EU-medlemsstater överens om framtiden för EU:s utsläppshandelssystem

Publicerad

På dagens miljöministermöte kom EU-medlemsstater överens om utformningen av EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) efter 2020. Överenskommelsen innehåller viktiga åtgärder för att stärka prissignalen inom EU ETS samt att anpassa handelssystemet till Parisavtalet. Sveriges linje för att höja priset på utsläpp vann gehör efter hårda förhandlingarna på ministermötet.

− I en tid där världen behöver klimatledarskap mer än på länge är det viktigt att EU levererar på klimatområdet. Ett välfungerande utsläppshandelssystem med en stark prissignal är avgörande om EU ska nå sina klimatmål under Parisavtalet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

En central del av överenskommelsen är att fler utsläppsrätter ska tas bort från marknaden mellan 2019-2023. Det finns för närvarande ett stort överskott av utsläppsrätter som uppgår till nästa 1,7 miljarder ton. Det stora överskottet har också lett till konstant låga priser inom EU ETS. Det nya förslaget innebär i ett första steg att nästan en miljard utsläppsrätter tas bort från marknaden mellan 2019-2023. Dagens beslut innebär att en stor volym av utsläppsrätter i marknadsstabilitetsreserven kommer att annulleras 2024 och regelbundet därefter till följd av ett förslag från Sverige.

− Det är mycket positivt att se det svenska förslaget fått stöd i rådet. Det innebär en dubblering av antalet utsläppsrätter som annulleras jämfört med förslaget som låg på bordet i morse. Det ska löna sig att vara klimatsmart och kosta att dröja med den nödvändiga omställning vi nu måste göra, säger Isabella Lövin.

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Bakgrund reformen av EU:s utsläppshandelssystem post 2020

Utsläppshandelssystemet omfattar cirka 45 procent av utsläppen inom EU från elproduktion och industrin. I juli 2015 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag om att se över handelssystemet inför perioden 2021-2030. EU-medlemsstater har förhandlat förslaget i över 18 månader. Förhandlingarna har fokuserat på åtgärder för att stärka prissignalen inom EU ETS samt regler för gratis tilldelning av utsläppsrätter till sektorer i internationell konkurrens som stål, massa och papper och kemiindustrin.