Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fusk och slarv med tandvårdsstödet ska upptäckas fortare

Publicerad

Försäkringskassan ska få det lättare att ingripa mot tandläkare och -hygienister som inte följer lagen. Det föreslås i en lagrådsremiss regeringen beslutade om i dag.

Lagrådsremissen innehåller ett antal åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet genom att förstärka Försäkringskassans sanktionsmöjligheter mot tandläkare och tandhygienister som inte fullgör sina skyldigheter.
De föreslagna lagändringarna syftar till att reformera nuvarande lagstiftning på så vis att existerande sanktionsverktyg blir mer träffsäkra och resurseffektiva.
Därutöver aviseras flera uppdrag med syftet att skapa en förbättrad kontroll, uppföljning och analys av tandvårdsstödet.

- Vi har en väldigt bra tandläkarkår i Sverige och vi ligger också i topp vad gäller tandhälsa i världen. Men vi kan aldrig acceptera att det förekommer slarv och medvetet fusk i tandvården. Nu gör vi sanktionsmöjligheterna mindre trubbiga och mer träffsäkra för att snabbare komma till rätta med felaktigheter och fusk, säger Gabriel Wikström.

Förslagen i lagrådsremissen följer delar av Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöds förslag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

I lagrådsremissen aviserar regeringen också en kommande utredning. Utredningen ska bland annat ges i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder som kan bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa, till exempel genom att fler regelbundet och i förebyggande syfte söker tandvård.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.