Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikström till Luleå för sjukvårdsdialog

Måndagen den 20 februari besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Luleå för en sjukvårdsdialog med ledningen för Region Norrbotten. Under besöket kommer Wikström också träffa läkarstudenter vid Sunderby sjukhus och ta del av sjukhusets cancervårdsarbete. Besöket avslutas med en träff med Norrbottens idrottsförbund.

Under 2017 besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström samtliga region- och landstingsledningar för att höra hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården.

När vården står inför stora utmaningar behöver regeringen ta ett större ansvar. Dialogen kommer därför också handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har att göra inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Program:

Måndag den 20 februari

10:00 – Sjukvårdsdialog med Region Norrbotten
Adress: Regionhuset, Robertsviksgatan 7, Luleå

11.30 – Tid för media
Adress: Regionhuset, Robertsviksgatan 7, Luleå

13.30 – Träffar läkarstudenter på Sunderby sjukhus
Adress: Sunderby sjukhus, Södra Sunderbyn

15:00 – Träffar ansvariga för cancervården i Norrbotten
Adress: Sunderby sjukhus, Södra Sunderbyn

16.30 – Träffar Norrbottens idrottsförbund
Adress: Idrottens hus, Kronan A3

Media är välkomna att delta under delar av dagen, kontakta pressekreterare Karin Boman Röding.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00