Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Genomförd halvtidsöversyn med SVT, SR och UR

Publicerad

Kultur- och demokratiministern har idag genomfört en halvtidsöversyn med Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges utbildningsradio. Syftet med översynen är att diskutera förutsättningarna för radio och tv i allmänhetens tjänst idag, men också inför nästa tillståndsperiod.

- Vi har haft ett givande och produktivt samtal där regeringen har haft möjlighet att diskutera hur public service-bolagen lever upp till sitt uppdrag utifrån det regelverk som styr deras verksamhet. Halvtidsöversynen är det tillfälle, under pågående sändningstillstånd, då regeringen kan ställa frågor till programbolagen som vi varken kan eller bör ställa annars. Resultatet av samtalet är ett av flera värdefulla underlag för det kommande arbetet med ett nytt sändningstillstånd för public service-bolagen, säger Alice Bah Kuhnke.

Halvtidsöversynen är en del i den av riksdagen beslutade styrningen av radio och tv i allmänhetens tjänst. Syftet är att på ett strukturerat sätt följa upp och utvärdera de nu gällande villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst samt att diskutera förutsättningarna inför kommande tillståndperiod.

Vid mötet har ministern och ledningarna för public service-företagen framför allt diskuterat förutsättningarna inför nästa tillståndsperiod. Det handlar om hur en ändamålsenlig reglering kan formas och vilken roll public service ska spela i en kommersiell och föränderlig medievärld, t.ex. relationen till lokala medier men också till globala medieaktörer.

En del av mötet ägnades åt särskilda frågor kopplade till innevarande tillstånd. Det har t.ex. handlat om sponsring och kommersiella samarbeten, förutsättningar för extern produktion, SVT:s ansvar för svensk film och SR:s program för en publik utanför Sverige.

Översynen är ett viktigt underlag i Kulturdepartementets arbete med tilläggsdirektiv till public service-kommittén gällande villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst under nästa tillståndsperiod. Kulturministern kommer även att informera riksdagen om de samtal som förts i dag.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta

Radio och tv i allmänhetens tjänst utgörs av Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges utbildningsradio. Verksamheten styrs genom fleråriga sändningstillstånd som beslutas av riksdagen samt genom anslagsvillkor som beslutas årligen. Det nuvarande sändningstillståndet gäller från den 1 januari 2014 t.o.m. den 31 december 2019.

Inför varje ny tillståndperiod tillsätter regeringen en utredning som ska analysera villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst och lämna förslag till eventuella förändringar.