Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Gränskontroller förlängs till maj

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att förlänga de återinförda gränskontrollerna på vissa platser i Skåne och västra Götaland i ytterligare tre månader, det vill säga till och med den 10 maj.

Den 7 februari antog Europeiska unionens råd, i enlighet med artikel 29 i kodexen om Schengengränserna, en rekommendation om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna i bland annat Sverige.

Regeringen står bakom rådets bedömning att det fortfarande föreligger ett hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten samt det övergripande funktionssättet för Schengenområdet.

Inriktningen för gränskontrollerna är även fortsättningsvis att de i fråga om omfattning, frekvens, plats och tid begränsas till vad som är absolut nödvändigt. Polismyndighetens uppdrag är också att genomföra kontrollen vid Öresundsbroförbindelsen på ett sådant sätt att minsta möjliga påverkan uppstår för tågtrafikens resenärer.

Samtidigt pågår ett arbete med Danmark för att få till stånd överenskommelser som ytterligare ska minska den negativa inverkan som kontrollerna har på de resenärer som dagligen pendlar över Öresund.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.