I dag påbörjas översynen av grundskyddet för pensionärerna

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har idag tillsatt en intern arbetsgrupp för att göra en översyn av grundskyddet för ålderspension. Utredningen ska pågå under ett år. De sex partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen är överens om behovet av översynen.

- Det har inte gjorts en helhetsöversyn av grundskyddet sedan det nya pensionssystemet infördes för snart 20 år sedan. Det är helt enkelt någonting som måste göras för att se hur vi på bästa sätt kan göra förbättringar för de pensionärer som har det tuffast, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Översynen kommer att titta på grundskyddets olika delar: garantipensionen, bostadstillägget, äldreförsörjningsstödet och änkepensionen.

Under ett och ett halvt år har pensionsgruppen, som består av ledamöter för de sex partierna som står bakom pensionssystemet, arbetat med ett projekt kring jämställda pensioner. Översynen av grundskyddet är en del av den handlingsplan för mer jämställda pensioner som pensionsgruppen enades om i december. Majoriteten av de som tar del av grundskyddet är kvinnor och kvinnliga pensionärer tillhör de som har det allra tuffast. Översynen syftar till att komma med förslag om hur grundskyddet ska vara utformat i framtiden.

Grundskyddsutredningen kommer att samarbeta med Pensionsmyndigheten och även med pensionärsorganisationerna.

- De som varit med och byggt upp vårt land och lagt grunden för vår gemensamma välfärd måste ha en bra pension. Det är en del av löftet i den svenska modellen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju