Isabella Lövin reser till New York inför Havskonferensen

I veckan deltar Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i förberedelserna för den första stora samlade FN-konferensen om världshaven. Sverige och Fiji är initiativtagare och står värdar för Havskonferensen. Under resan kommer Lövin även att träffa organisationer som jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Förmötet i New York blir ett första avstamp på vägen mot Havskonferensen som äger rum i New York den 5-9 juni 2017. FN-konferensen syftar till att stödja arbetet för att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030.

- Vi måste ha ett globalt ledarskap för att rädda haven. Den trend vi ser nu med utfiskning, utsläpp och nedskräpning kommer att leda till att vi har mer plast än fisk i haven år 2050, säger Isabella Lövin.

Havsmiljön är grundläggande för fattigdomsbekämpning, tryggad livsmedelsförsörjning och ekonomisk utveckling för hundratals miljoner människor. Samtidigt är trenderna starkt negativa. Havskonferensen ska resultera i en mellanstatlig politisk deklaration, en "Call to Action" för att driva på arbetet mot hållbara hav. Medlemsstater och andra aktörer ska dessutom ge frivilliga och ambitiösa åtaganden.

I New York kommer Lövin även träffa organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive FN:s befolkningsfond och International Planned Parenthood Federation.

Läs mer om Havskonferensen här: oceanconference.un.org

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00