Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetspolitiska skrivelsen beslutad i riksdagen

Publicerad

Regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid beslutades på onsdagen efter avslutad votering i riksdagen. Under dagen genomfördes en riksdagsdebatt om skrivelsen.

− Jag är glad för att vi har stöd för de jämställdhetspolitiska målen och inriktningen i den nationella strategin på mäns våld mot kvinnor. Myndigheten blir nu verklighet den 1 januari 2018. Vi har haft konstruktiva samtal med Liberalerna och tillsammans stärker vi arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Skrivelsen består av regeringens jämställdhetspolitiska målsättningar, en beskrivning av organisering för genomförande och ett system för uppföljning. I skrivelsen ingår en tioårig nationell strategi som omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Delar av strategin bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00