Jarmo Lainio ska utreda om modersmål och nationella minoritetsspråk

Utbildningsminister Gustav Fridolin har i dag förordnat Jarmo Lainio som särskild utredare i utredningen Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk.

En särskild utredare ska kartlägga behovet av åtgärder med anledning av dels regeringens strävan att värna och revitalisera de nationella minoritetsspråken, dels Europarådets kritik mot Sverige när det gäller undervisningen i de nationella minoritetsspråken.

Jarmo Lainio avlade doktorsexamen vid Uppsala universitet 1989 med avhandlingen Spoken Finnish in Urban Sweden. Jarmo Lainio är i dag professor vid Stockholms universitet och har även uppdrag för Europarådet.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark