Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kommitté ska ta fram strategi för att möta kommunernas utmaningar

Publicerad

I torsdags beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska ta fram en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullfölja sina uppgifter mot medborgarna. I uppdraget ingår att identifiera och analysera kommunernas utmaningar samt lämna förslag på åtgärder.

Under de närmaste decennierna ställs kommunerna i Sverige inför en rad utmaningar till följd av samhällsutvecklingen. De demografiska förändringarna och den snabba urbaniseringstakten leder samtidigt till att skillnaderna mellan landets kommuner blir allt större.

För att säkerställa en god och likvärdig välfärd i hela landet är det nödvändigt att kommunerna har kapacitet som står i proportion till deras uppgifter och åtaganden. Regeringen har därför gett en parlamentarisk kommitté i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera utmaningarna.

I kommitténs uppdrag ingår bland annat att:

  • identifiera och analysera utmaningar som väntas ha särskilt stor påverkan på kommunernas förmåga att klara av sina uppgifter,
  • analysera i vilken utsträckning olika strukturella åtgärder kan stärka kommunernas kapacitet,
  • utifrån denna analys föreslå vilka åtgärder som bör vidtas, och
  • utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan.

Heléne Fritzon har förordnats till ordförande och Sverker Lindblad till huvudsekreterare för kommittén.

Den del av uppdraget som avser avtalssamverkan ska redovisas den 1 oktober 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas den 15 oktober 2019.

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Karolina Gustafson
Departementssekreterare/Kommunenheten
Telefon 08-405 26 09

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.