Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Modell för skolsamverkan ska inkludera fler placerade barn och unga

Publicerad

En obruten skolgång är viktigt för alla placerade barn och unga. Regeringen har som en del av en satsning som är överenskommen med Vänsterpartiet beslutat om ett uppdrag till Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Socialstyrelsen att anpassa en modell för skolsamverkan till att även omfatta barn och unga som är placerade i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende (HVB) och stödboende.

Erfarenheter visar att skolan kan glömmas bort vid ett beslut om placering av barn och unga. Det innebär ofta att den mottagande huvudmannen inte får nödvändig information om elevens skolhistorik för att snabbt komma i gång med relevant utbildning.

Statens institutionsstyrelse (SiS) och SPSM har tidigare haft i uppdrag att utveckla och pröva en strukturerad modell för skolverksamheten inom SiS. Syftet var att SiS, i samband med mottagande av barn, även skulle få relevant information om skolhistorik. SiS har därigenom oftare fått skoluppdrag och skoldokument från socialtjänsten efter att ha använt sig av modellen och kunnat genomföra ett bättre mottagande.

Modellen skulle kunna användas även för andra placeringsformer än vid de särskilda ungdomshemmen inom SiS. Därför ges Skolverket, SPSM och Socialstyrelsen i uppdrag att anpassa modellen så att även barn och unga placerade i familjehem, jourhem, HVB och stödboende omfattas.

- Alla barn ska ha rätt till en trygg, fungerande och jämlik skolgång. För barn som växer upp under tuffa villkor är en bra skolgång den viktigaste biljetten till ett vuxenliv med makt över sin egen framtid. Med det här beslutet stärker vi skolgången för några av våra mest utsatta elever, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

- En fungerande skolgång är en viktig skyddsfaktor för barn. Därför är det viktigt att sprida fungerande arbetssätt för att stärka placerade barns skolgång och rätt till utbildning vilket vi nu gör genom det här uppdraget, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.