Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nordisk handlingsplan för 5G

Publicerad

Den finska kommunikationsministern Anne Berner, den svenska bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson och den norska statssekreteraren Reynir Jóhannesson har tillsammans med representanter från Litauen och Danmark diskuterat möjligheten att främja utvecklingen av 5G genom att ta fram en gemensam nordisk-baltisk handlingsplan för 5G. Handlingsplanen som ska vara öppen för alla de nordiska och baltiska länderna är särskilt tänkt att fungera som ett komplement till de initiativ som kommer att presenteras vid den nordisk-baltiska digitaliseringskonferensen Digital North. Norge anordnar konferensen i Oslo den 25 april i egenskap av ordförandeland i Nordiska ministerrådet.

Invånarna i de nordiska och baltiska länderna har lätt att ta till sig av ny teknik och nya kommunikationstjänster. I Barcelona diskuterade de nordiska politikerna hur länderna på bästa sätt kan stödja och främja en snabb utveckling och ett snabbt införande av 5G – nästa generations mobilkommunikationsteknik.

5G är inte bara en snabbare version av 4G. Inför 5G-övergången är frågan hur vi kan berika olika samhällssektorer genom att ansluta dem till mobila nätverk och tjänster – det handlar om sakernas internet (IoT), om innovation och mervärden av att sensorer, data och analyser används på nya sätt. 5G kommer att påverka hela ekonomin och samhället i en positiv riktning.

- Norden och Baltikum har förutsättningar för att ta ett ledarskap i arbetet med att genomföra nästa generations mobilteknologi. Jag har idag tillsammans med mina kollegor kommit överens om en handlingsplan för att på ett mer samordnat sätt förbättra möjligheterna för ett snabbt införande av 5G i Norden och Baltikum. Detta är ett viktigt steg för att bibehålla nordisk konkurrenskraft inom digitalisering, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

De nordiska politikerna har enats om att främja utvecklingen av 5G, bland annat genom att:

  • snabbt tilldela de frekvenser som behövs för testning, forskning och kommersiell utbyggnad av 5G-nätverk
  • samarbeta med näringslivet i offentliga-privata partnerskap kring pilotprojekt om 5G-tjänster, t.ex. via universitet eller offentliga företag
  • stödja innovation och utveckling av produkter och tjänster som är kompatibla med 5G-nät
  • uppmuntra universitet och offentliga forskningsprogram att delta i utvecklingen av nya användningsområden för 5G-tjänster
  • främja ett snabbt införande i storstadsområden och längs större transportleder.

Presskontakt

Martin Kling
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon 08-405 59 80
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.