Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för utvecklingssamarbetet med Myanmar

Publicerad

Regeringen ger Sida i uppdrag att komma in med underlag för en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Myanmar.

- Myanmar befinner sig i en historisk transition från militärregim till regering med civil ledning efter det demokratiska valet i november 2015. Utvecklingen i landet är osäker på många områden, såväl vad gäller fredsprocessen, den demokratiska utvecklingen som den oroväckande situationen i norra Rakhine. Biståndet kan spela en viktig roll i för att bidra till en fredlig och demokratisk utveckling i landet. Därför vässar vi nu vårt arbete, säger Isabella Lövin.

Sida ska i sitt underlag lämna förslag på vad som kan uppnås under strategiperioden inom följande områden:

  • Fredliga och inkluderande samhällen.
  • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet.
  • Kvinnors och barns hälsa samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Oberoende media är en viktig del i en demokratisk utveckling. Underlaget ska också lyfta fram betydelsen av ett pluralistiskt och ansvarsutkrävande civilsamhälle och brett folkligt deltagande i fredsbyggandet med fokus på kvinnor, etniska minoriteter och unga.

Förslagen ska vara regeringen tillhanda senast den 9 juni 2017. Gällande anvisningarna för utvecklingssamarbetet med Myanmar föreslås en ökning av nuvarande volym (150 MSEK/år) till spannet 200 – 300 MSEK/år, för perioden 2018-2022.

Presskontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.