Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nya regler för användning av kemiska växtskyddsmedel

Publicerad

Regeringen tog idag beslut om nya regler för att begränsa vissa användningar av kemiska växtskyddsmedel. Det gäller användning för nedvissning och ogräsbekämpning kort tid före skörd i spannmål som ska användas till livsmedel.

– Svenska lantbrukare använder inte längre dessa kemiska växtskyddsmedel. Vi behöver dock se till att medlen inte börjar användas igen, och därför behöver vi det här förbudet, säger miljöminister Karolina Skog.

Användningen av kemiska växtskyddsmedel i spannmål strax före skörd riskerar att ge höga resthalter i livsmedel. Ett av de ämnen som används för nedvissning och ogräsbekämpning är glyfosat, vars miljö- och hälsoeffekter nu utreds.

Reglerna innebär att spannmål som ska användas som livsmedel inte får behandlas med kemiska växtmedel för nedvissning eller ogräsbekämpning kort innan de ska skördas. Statens jordbruksverk får dock ge dispens för användning av sådana växtmedel i enskilda fall. Användningen av kemiska växtskyddsmedel för dessa syften har fasats ut i Sverige.

Reglerna innebär också att användningen av flera olika medel som innehåller samma verksamma ämne begränsas.

De nya reglerna börjar gälla i mars. Beslutet är ett led i genomförandet av den nationella handlingsplanen för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2013-2017.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.