Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Oscar Stenström besöker Kina för främjande av svensk export

Publicerad

Statssekreteraren för EU- och handelsfrågor Oscar Stenström besöker Peking den 19-22 februari. Syftet med resan är att delta vid det tjugonde blandkommissionsmötet mellan Sverige och Kina samt att främja svenska företag och svensk export, inklusive bilden av Sverige.

Under besöket möter Oscar Stenström bland andra vice handelsminister Zhong Shan. På dagordningen står handel och investeringar, hållbart företagande samt energi och miljöskydd. I anslutning till mötet träffas företag från både Sverige och Kina för att identifiera affärsmöjligheter och diskutera handelshinder i syfte att ytterligare öka handeln mellan länderna. Oscar Stenström kommer även att träffa vice utrikesminister Liu Haixing.

- Stärkta handelsrelationer med Kina är av yttersta vikt för Sverige som industrination, för svenska jobb och för tillväxten. Våra företag kan erbjuda lösningar på utmaningar som det kinesiska samhället står inför när det gäller till exempel hållbarhet och energiomställning, säger Oscar Stenström.

Kina är världens näst största ekonomi och Sveriges viktigaste handelspartner i Asien. Exporten ökade med 13 procent 2015 och uppgick till 45 miljarder kronor.

I den svenska delegationen deltar även klimatambassadör Lars Ronnås, ansvariga på Utrikesdepartementet samt representanter från svenska ambassaden i Peking och företrädare för Business Sweden i Kina.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00