Premiär för EU-sakråd - ett trettiotal organisationer inbjudna för att diskutera tjänstepaket

EU- och handelsminister Ann Linde genomför i dag för första gången ett EU-sakråd. Ett trettiotal organisationer har bjudits till ett sakråd i syfte att diskutera Europeiska kommissionens förslag om tjänstepaket.

Sakråd är en ny arbetsmetod som regeringen infört för att på ett systematiskt sätt ta vara på civilsamhällets expertis i olika sakfrågor. Sakråd kompletterar andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag.

Dagens EU-sakråd är ett led i arbetet med EU-handslaget för ökad delaktigheten i EU-arbetet och är ett resultat av EU-handslaget som genomfördes med arbetsmarknadens parter den 7 december i fjol.

Ett av regeringens åtaganden var att förbättra delaktigheten i EU-frågor genom bättre former för dialog och samråd. Fler EU-sakråd kommer att arrangeras under året. Relevanta organisationer och representanter från civilsamhället ska ges möjlighet att i ett tidigare skede än förut komma med perspektiv på exempelvis förslag från kommissionen.

- Det känns bra att genomföra det första EU-sakrådet. Idag tar vi ett viktigt steg på vägen för att öka delaktigheten i EU-arbetet, säger Ann Linde, EU- och handelsminister.

 

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha