Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Proposition för en samlad kulturarvspolitik överlämnad till riksdagen

Publicerad

I dag överlämnade regeringen propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) till riksdagen. Med propositionen tar regeringen för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvspolitiken.

­ ­– Det är en grundläggande mänsklig drivkraft att utgå från det som varit när vi ska förstå oss själva och det samhälle vi är en del av. Kulturarvet är därför en angelägenhet för alla och alla måste ha möjlighet att ta del av den kunskap det rymmer, oavsett var i landet man bor, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I propositionen beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska prioriteringar. Regeringen föreslår bland annat en särskild museilag med syfte att skapa ett långsiktigt ramverk för museerna som självständiga kunskapsinstitutioner. Lagen omfattar det allmänna museiväsendet och förtydligar att politiken inte ska lägga sig i innehåll eller perspektiv i museiverksamheterna.

Propositionen innehåller också förslag till ändringar i kulturmiljölagen och en förstärkning av Riksantikvarieämbetets roll som samlande kulturarvsmyndighet. Riksantikvarieämbetet ska bland annat få samordningsansvar för museifrågor och kulturarvssektorns digitaliseringsfrågor.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.