Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår en ny kommunallag

Publicerad

I en remiss som överlämnats till Lagrådet idag föreslår regeringen en ny kommunallag. Förslaget innebär att kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför.

- Ett stabilt och modernt ramverk för den kommunala sektorn är nödvändigt för att kommuner och landsting ska kunna hantera de utmaningar de ställs inför, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I den nya lagen har språket uppdaterats och förtydligats och innehållet har fått en delvisny struktur. Dessutom innebär förslaget bland annat att:

  • fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen utökade möjligheter att styra organisationen.
  • det tydliggörs att kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal- och landstingsråd möjlighet att vara föräldralediga.
  • varje kommun och landsting ska ha en högsta beslutande tjänsteman som ska vara underställd styrelsen.
  • den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad.
  • det införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium.
  • de sakkunniga revisionsbiträdenas roll stärks
  • kommunala beslut som inte kan rättas ska som huvudregel inte verkställas innan de fått laga kraft.

Den nya kommunnallagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018, innebär inte några grundläggande förändringar för organisationsfriheten eller vilka befogenheter kommuner och landsting har.

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Håkan Eriksson
Rättssakkunnig/Avdelningen för offentlig förvaltning
Telefon 08-405 26 84