Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Regeringen satsar på digitalt stöd inom sociala barn- och ungdomsvården

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tilldelas 1, 7 miljoner kronor för att stödja utvecklingen av digitalt stöd inom sociala barn- och ungdomsvården enligt nytt regeringsbeslut. Satsningen ska bidra till att förbättra socialtjänstens förutsättningar, frigöra tid för socialsekreterare och stärka kommunerna i deras arbete.

− Idag har socialsekreterare generellt lite tid till samtal med barn och unga. Genom den här satsningen vill jag och regeringen underlätta och förbättra deras arbetssituation men även göra barn och unga mer delaktiga i de beslut som rör dem, säger barnminister Åsa Regnér som är ansvarig i regeringen för socialtjänsten.

Beslutet innebär att regeringen beviljar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 1 690 000 kronor till utvecklingsarbete inom socialtjänsten. Fem till sex försökskommuner ska undersöka om taligenkänning medför att dokumentationen blir mer effektiv och tidsbesparande samt mer transparant. Taligenkänning är ett dikteringssystem som används inom hälso- och sjukvården och som innebär att journalanteckningar skrivs in samtidigt som de läses upp.

SKL ska redovisa genomförda aktiviteter och erfarenheter i en rapport senast den 15 augusti 2017 för det inledande arbetet under 2017 samt en slutredovisning senast den 30 september 2018.

Tidsmätning genomförd i socialtjänsten

Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve har besökt 52 kommuner. Under besöken har hon bland annat genomfört en tidsmätning som visar att knappt en timme i veckan ägnas åt enskilda samtal med barn. Rapportering från samordnarens uppdrag visar också att den tekniska utvecklingen och andra innovationer är eftersatt inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Under 2016–2019 genomför regeringen, efter överenskommelse med Vänsterpartiet, en satsning på stärkt bemanning och kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen omfattar sammanlagt 250 miljoner kronor per år.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00