Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen satsar på unga fredsbyggare

Publicerad

Regeringen ökar fokus på unga inom biståndet och ger Folke Bernadotteakademin i uppdrag att analysera hur Sverige bäst kan genomföra FN:s säkerhetsresolution om unga, fred och säkerhet. Därför besöker Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete, och FBA:s generaldirektör Sven-Eric Söder i dag Fryshuset för att lyssna till ungas erfarenheter av konfliktlösning i Sverige och internationellt.

Unga utgör en allt större demografisk grupp och i dag lever mer än 600 miljoner unga i konfliktdrabbade eller sviktande stater. Ofta utgör gruppen unga, 18-29 år, en majoritet av befolkningen i dessa länder.

- Alltför länge har ungas röster inte uppmärksammats i fredsarbetet. Det är ohållbart. För att freden ska hålla och konflikter inte gå i arv måste unga människor få inflytande och sina röster hörda. De är framtiden, säger Isabella Lövin minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Unga har länge setts som pådrivare av konflikter snarare än effektiva fredsbyggare. Resolution 2250 är unik då det är första gången som FN:s säkerhetsråd erkänner att unga har en viktig och positiv roll i det fredsfrämjande arbetet. Resolution 2250 framhåller att unga bör ges möjlighet att vara aktiva och delaktiga i arbete för fred och försoning. Det är också viktigt för att bekämpa extremism och minska risken för att rekryteras av extrema rörelser.

Fryshuset tillsammans med Svenska institutet i Alexandria samlade i höstas unga med olika religiösa och kulturella bakgrunder, till ett framtidsforum för att gemensamt söka lösningar på samhällsutmaningar. Framtidsforumet var ett svar på Resolution 2250 om Unga, fred och säkerhet.

- De metoder och erfarenheter som Fryshuset arbetar med är av stort intresse för unga människor i olika delar av världen, och vi ser goda förutsättningar för ett ömsesidigt utbyte, säger Isabella Lövin.

Folke Bernadotteakademin ska återrapportera till regeringen i början av hösten 2017.

Presskontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00