Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker rehabiliteringsarbetet för att fler ska tillbaka till arbete – ny yrkeskategori ska till inom vården

Publicerad Uppdaterad

Regeringen tillsätter en arbetsgrupp för att se till så att rehabiliteringskoordinator blir en ny och permanent yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården. Syftet är att ge individerna bättre stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och därmed göra det lättare att komma tillbaka till hälsa och arbete eller helt undvika sjukskrivning.

- Rehabkoordinatorer är en helt ny yrkeskategori i vården och ska finnas som en permanent och naturlig del. Det är en spindeln-i-nätet-funktion som ser till att alla delar hänger ihop för individen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

- De flesta som blir sjukskrivna har en arbetsgivare och där måste samarbetet mellan försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivaren vara mindre beroende av engagemang från den som är sjuk. Här har vi sett väldigt goda resultat från de rehabiliteringskoordinatorer som redan jobbar ute i landet, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Utvärderingar av de försöksprojekt som finns kring rehabiliteringskoordinatorer i landstingen visar mycket positiva effekter på sjukskrivningsprocessen. Bland annat underlättar rehabkoordinatorerna kontakterna mellan vården och arbetsplatsen och avlastar läkare. Likaså konstaterade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen att tidig samverkan mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivaren är central i återgången till arbete. Med hjälp av rehabiliteringskoordinatorn har processen i de flesta fall blivit effektivare, patientens tid i sjukvården förkortas och behovet av sjukskrivning har minskat. Regeringen vill därför göra funktionen permanent och ge yrkesrollen en plats i vården.

Regeringen ingick nyligen en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som omfattande närmare 3 miljarder kronor för utvecklingsinsatser inom hälso- och sjukvården för att bidra till en effektiv sjukskrivningsprocess. Där reserveras nu 420 miljoner kronor för 2017 och 430 miljoner för 2018 för fortsatt utveckling av rehabiliteringskoordinatorer.

Socialdepartementets interna arbetsgrupp som börjar arbetet med att få den nya yrkesgruppen på plats ska redovisa sitt arbete i en departementsskrivelse senast den 15 december 2017.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Genvägar