Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sakråd ska stärka dialogen mellan regeringen och civila samhället

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att anta och utveckla sakråd som arbetsmetod i Regeringskansliet. Sakråd är ett sätt för regeringen att ta del av det civila samhällets kunskaper i specifika sakfrågor samtidigt som metoden stärker dialogen med det civila samhället.

– Vi behöver fler mötesplatser mellan beslutsfattare och alla de frivilliga som bidrar till samhällsbygget. Genom sakråden har vi nu en metod som skapar förutsättningar för bättre beslut samtidigt som engagemanget i det fria, civila samhället blir ett tydligare sätt för människor att kunna påverka, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Genom sakråd får Regeringskansliet en samordnad metod för att ta in expertis från det civila samhället. Metoden ska underlätta och effektivisera kunskapsinhämtning, och har tagits fram i samarbete med det civila samhällets organisationer. Metoden är flexibel och kan användas i olika omfattning och i alla typer av frågor inom Regeringskansliet, t.ex. när det finns behov av att snabbt fördjupa kunskapen i en specifik sakfråga. Metodiken har bland annat prövats i sakråd med det civila samhället under flyktingsituationen.

Sakråd initieras av Regeringskansliet och kan användas som komplement till andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag. Sakråd ersätter inte Regeringskansliet befintliga former för samråd med det civila samhället eller remissförfarandet i lagstiftningsprocessen.

Kontakt

Martin Kling
T.f. pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00