Sieps överlämnar Brexit-rapport till Ann Linde

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) överlämnar idag en rapport om EU-samarbetet i en framtida Europeisk union utan Storbritannien till EU-och handelsminsiter Ann Linde. Regeringen gav i november 2016 Sieps i uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar EU och att bedöma utträdets konsekvenser för Sverige.

  • Direktören för Sieps, Eva Sjögren, överlämnar idag rapporten "Brexit, konsekvenser för EU och för Sverige".

    Direktören för Sieps, Eva Sjögren, och EU- och handelsminister Ann Linde med rapporten "Brexit, konsekvenser för EU och för Sverige".

    Foto: Erik Norbergh/Regeringskansliet

  • Eva Sjögren överlämnar Brexitrapport

    Direktören för Sieps, Eva Sjögren, överlämnar rapporten "Brexit, konsekvenser för EU och för Sverige" till EU- och handelsminister Ann Linde.

    Erik Norbergh/Regeringskansliet

Direktören för Sieps, Eva Sjögren, överlämnar idag rapporten "Brexit, konsekvenser för EU och för Sverige". Rapporten går igenom tänkbara konsekvenser för EU:s institutioner och för maktbalansen i stort inom EU-samarbetet samt redogör för möjliga konsekvenser för Sverige.

- Sieps rapport utgör ett viktigt bidrag till regeringens EU-arbete och ger en värdefull genomlysning av konsekvenser som Storbritanniens utträde ur EU får på många olika områden" säger EU-och handelsminister Ann Linde.

Rapporten visar att det brittiska bidraget till EU-samarbetet många gånger har sammanfallit med de svenska intressena i unionen. Det har främst gällt utvecklingen av den inre marknaden, främjandet av konkurrenskraft och jobbskapande insatser samt förespråkandet av frihandel.

- Det är ingen tvekan om att Sverige mister en nära allierad och att utmaningarna är många framöver. Men Sverige står väl rustade inför kommande förhandlingar och vi kommer att fortsätta vara en stark röst i EU-samarbetet, säger EU-och handelsminister Ann Linde.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha