Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt stöd till barn i svåra familjesituationer

Publicerad

Under torsdagen gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att stärka stödet till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld förekommer.

Uppdraget är en del av regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken (ANDT-strategin). En central del av strategin är att skydda barn och unga från skadliga effekter orsakade av beroende och missbruk.

- Vi behöver inte bara skydda barn och unga från eget bruk av till exempel narkotika eller alkohol utan också skydda barn och unga från skadliga förhållanden som kan orsakas av andras beroende eller missbruk. Därför vill regeringen ta ett samlat grepp i den här frågan, säger folkhälsominister Gabriel Wikström.

Socialstyrelsen ska genom uppdraget ta fram en genomförandeplan till 1 juni 2017 som bl.a. ska presentera planerade aktiviteter inom området och vilka resultat som förväntas samt hur samverkan och samråd ska ske med relevanta aktörer.

Uppdraget i sin helhet löper 2017-2020 och Socialstyrelsen får 3,8 miljoner för uppdraget under 2017. Uppdraget ska årligen rapporteras till Folkhälsomyndigheten.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.