Svensk arbetsmarknad utvecklas starkt

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt. Antalet sysselsatta har ökat med 150 000 sedan regeringen tillträdde 2014. 70 procent av sysselsättningsökningen har tillkommit bland utrikes födda. Det sade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid ett presseminarium om arbetsmarknadsläget i Rosenbad i dag.

Ladda ner:

– Vi ser en positiv utveckling på svensk arbetsmarknad, särskilt bland unga. Regeringen kommer att nå en 90-dagarsgaranti under mandatperioden, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Hon fortsätter:

– De största utmaningarna just nu handlar om utbildning för att de lediga jobben ska kunna tillsättas och insatser för att de många nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsläget i korthet

  • Sedan regeringen tillträdde 2014 har arbetslösheten minskat med en procentenhet.
  • Sammantaget är sysselsättningsgraden bland utrikes födda i dag den högst uppmätta sedan 2005.
  • Trots att Sverige har den lägsta långtidsarbetslösheten i EU är den kvar på en allt för hög nivå.
  • Antalet nyanmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen fortsätter att öka.
  • Ungdomsarbetslösheten är fortsatt den lägsta sedan 2003. Nästan hälften av de arbetslösa unga är heltidsstuderande arbetssökande.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial