Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Svensk arbetsmarknad utvecklas starkt

Publicerad

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt. Antalet sysselsatta har ökat med 150 000 sedan regeringen tillträdde 2014. 70 procent av sysselsättningsökningen har tillkommit bland utrikes födda. Det sade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid ett presseminarium om arbetsmarknadsläget i Rosenbad i dag.

Ladda ner:

– Vi ser en positiv utveckling på svensk arbetsmarknad, särskilt bland unga. Regeringen kommer att nå en 90-dagarsgaranti under mandatperioden, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Hon fortsätter:

– De största utmaningarna just nu handlar om utbildning för att de lediga jobben ska kunna tillsättas och insatser för att de många nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsläget i korthet

  • Sedan regeringen tillträdde 2014 har arbetslösheten minskat med en procentenhet.
  • Sammantaget är sysselsättningsgraden bland utrikes födda i dag den högst uppmätta sedan 2005.
  • Trots att Sverige har den lägsta långtidsarbetslösheten i EU är den kvar på en allt för hög nivå.
  • Antalet nyanmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen fortsätter att öka.
  • Ungdomsarbetslösheten är fortsatt den lägsta sedan 2003. Nästan hälften av de arbetslösa unga är heltidsstuderande arbetssökande.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.