Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige, Belgien, Nederländerna och Danmark arrangerar She decides-konferens i Bryssel, 2 mars 2017

Publicerad

Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, bjuder tillsammans med biståndsministrarna i Belgien, Nederländerna och Danmark, in till en internationell konferens på temat ”She Decides” den 2 mars i Bryssel.

- She Decides är ett ställningstagande för kvinnors rättigheter och självklara rätt att bestämma över sin egen kropp. Vi ska mobilisera politiskt och finansiellt stöd och visa att det finns en motkraft till den oroande utveckling vi ser såväl i USA som andra delar av världen, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Konferensen ska mobilisera politisk kraft och finansiellt stöd för organisationer som gör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter till verklighet för miljontals kvinnor och flickor i världen. Detta genom att ge tillgång till bl.a. rådgivning, evidensbaserad information och sex- och samlevnadsundervisning, preventivmedel, mödrahälsovård och säker abort.

Regeringsrepresentanter från ett 50-tal länder i världen liksom mellanstatliga organisationer, civila samhället och privata aktörer inbjuds till konferensen. Deltagare kommer att berätta om praktiskt arbete för kvinnors rättigheter och hälsa, inklusive tillgång till säker abort. Kvinnor och flickor kommer att vittna om den avgörande inverkan detta har på deras liv.

Sverige är medarrangör för att bidra till ett världsomspännande partnerskap kring dessa jämställdhets- och rättighetsfrågor.

Sverige välkomnar fler att stödja She-Decides-initiativet på www.shedecides.eu.

Presskontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.