Sverige börjar nu mäta framstegen inom Agenda 2030

Statistiska centralbyrån (SCB) får regeringens uppdrag att analysera hur Sverige i nuläget lever upp till Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 och dess 17 mål är en detaljerad agenda för hållbar utveckling som antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015.

Den statistiska informationen kommer sedan att användas som underlag för den svenska handlingsplanen för Agenda 2030 och för den nationella rapport om agenda-arbetet som ska presenteras vid ett högnivåmöte i FN i juli 2017.

- Att världens länder står enade bakom agendan för hållbar utveckling ger hopp. Det finns en kraft i detta som steg för steg förbättrar möjligheten för ett gott liv med hållbara förtecken, här i Sverige liksom i andra länder. Det handlar om våra barns framtid, säger civilminister Ardalan Shekarabi, ansvarig i regeringen för den nationella samordningen

Sveriges ambition är att vara ledande i utvecklingen för att nå hållbarhet.

- Det är därför extra viktigt att vi beskriver vårt eget utgångsläge både som stöd för att formulera vilka åtgärder som behövs och också för att kunna mäta vilka framsteg som görs. Jag ser mycket fram emot SCB:s bidrag till detta, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ylva Tilander
Kansliråd/Avdelningen för offentlig förvaltning
Telefon 08-405 30 91