Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tekniska sensorsystem ska höja informationssäkerheten

Publicerad

I dag har promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet skickats ut på remiss.

I promemorian föreslås att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får möjlighet att stödja både offentliga och enskilda verksamhetsutövare inom samhällsviktig verksamhet med informationssäkerheten genom att tillhandahålla tekniska sensorsystem. Sensorsystemet kommer att larma MSB vid upptäckt av till exempel skadlig kod. MSB kan då skyndsamt informera berörda verksamhetsutövare om åtgärder som kan vidtas för att hindra eller begränsa konsekvenser av incidenten.

– Genom sensorsystemet kommer samhällets möjlighet att upptäcka och hantera it-incidenter att stärkas, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Enligt förslaget bestämmer MSB, i samverkan med Säkerhetspolisen, vilka verksamhetsutövare som på begäran kan få systemet placerat hos sig. De mest skyddsvärda verksamheterna bland statliga myndigheter och statligt ägda bolag, som Försvarets radioanstalt erbjuder ett tekniskt detekterings- och varningssystem, ska inte tillhandahållas MSB:s sensorsystem.

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 28 april 2017.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.