Träffsäkrare nystartsjobb och högre tak för lönebidrag träder i kraft i dag

I dag, onsdagen den 1 februari, genomförs ändringar för träffsäkrare nystartsjobb och högre tak för lönebidrag för personer med funktionsnedsättning. Båda satsningarna aviserades i regeringens budgetproposition för 2017.

Träffsäkrare nystartsjobb

I takt med att arbetsmarknaden förstärks finns det skäl att prioritera resurserna för de subventionerade anställningarna till de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden för att insatserna ska vara effektiva. För att nystartsjobben ska bli mer träffsäkra förkortas bland annat den längsta stödtiden för anställ­ning av nystartsjobb till två år från och med den 1 februari 2017. En ersättningstrappa införs, vilket innebär att ersättningsnivån som huvudregel bestäms utifrån tiden som den som ska anställas har varit frånvarande från arbetsmark­naden. Förändringarna innebär även att arbetsgivare som anställer nyanlända alltid kan få en subvention på 2,5 gånger arbetsgivaravgiften. Samtidigt införs krav på att arbetsgivare som anställer med stöd för nystartsjobb ska lämna lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller lön och andra anställningsförmåner som i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen. Syftet är att säkerställa lika goda arbetsvillkor för alla som anställs med en lönesubvention.

Högre tak för både lönebidrag och tolkstöd för personer med funktionsnedsättning

Lönebidrag är ett viktigt verktyg för att ta tillvara kompetens och förmåga hos personer med funktionsnedsättning. Från och med den 1 februari 2017 höjer regeringen taket för den bidragsgrundande lönekostnaden för anställningar med lönebidrag höjs från 16 700 kronor till 17 100 kronor. Syftet är att stärka förutsättningarna för ökad sysselsättning och förbättrat arbetsmarknadsdeltagande för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Samtidigt höjs taket på stödet för tolk åt syn- och hörselskadade som tar del av fortbildning eller för inläsning av ljudmedier inom facklitteratur till synskadade som tar del av fortbildning.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial