Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utredning om kommunal vuxenutbildning

Publicerad

I dag, måndag 20 februari, presenterade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen. Utredare är Roger Mörtvik.

Komvux är en central del i regeringens kunskapslyft. Det möjliggör det livslånga lärandet och är ett viktigt verktyg för individens möjlighet att växa och växla hela livet. Det är också viktigt för personer som gått yrkesprogram och som, just nu, saknar högskolebehörighet samt för personer som saknar fullständig gymnasieutbildning.

- Den kommunala vuxenutbildningen är en grundbult i regeringens kunskapslyft och en förutsättning för det livslånga lärandet och möjligheten att växa och växla hela livet. Nu växer komvux, och då ser vi över ett antal frågor som behöver justeras. Bland dem finns frågan om särvux fortsatt ska vara en egen skolform och hur vi ska säkerställa att lärare inom komvux får kompetensutveckling.

Behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen gäller huvudsakligen kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Den särskilda utredaren ska bland annat se över bestämmelser gällande urval, betygsskala, högskoleförberedande examen och särvuxelevernas möjlighet till utbildning efter sina behov och förutsättningar. Utredaren ska också se över om lärare inom vuxenutbildningen får tillgång till den kompetensutveckling de behöver.

Roger Mörtvik har tidigare bland annat haft tjänster som statssekreterare i Utbildningsdepartementet, samhällspolitisk chef på TCO och politiskt sakkunnig i Arbetsmarknadsdepartementet.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00