Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet vässar den feministiska utrikespolitiken

Publicerad

Nya utmaningar kräver nya förhållningssätt.

Världsläget idag påminner oss om att rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna aldrig kan tas för givna utan är i behov av ständigt försvar. Vi måste, inte minst, försvara kvinnors och flickors hårt vunna rättigheter, som nu riskerar en global tillbakagång.

Därför vässar Utrikesdepartementet sin feministiska utrikespolitik som syftar till att stärka alla kvinnors och flickors rättigheter, representation och tillgång till resurser.

- Politiken har fått stort genomslag. Vi bygger nu vidare på dessa erfarenheter och anpassar arbetet för att bäst kunna möta dagens utmaningar. Alla delar av den svenska utrikesförvaltningen bidrar. Till vår hjälp har vi en uppdaterad handlingsplan med fokusområden för 2017. En feministisk utrikespolitik behövs mer än någonsin, säger utrikesminister Margot Wallström.

Under 2017 kommer Sveriges utrikespolitik att bidra till att stärka de mänskliga rättigheterna för kvinnor och flickor på flykt och i migration, verka för icke-diskriminerande lagstiftning på det ekonomiska området och bekämpa våld i nära relationer. Sverige kommer också att driva kvinnors och flickors möjligheter att vara aktörer inom ramen för bland annat konfliktförebyggande och genom att bekämpa den dubbla utsatthet som möter kvinnliga människorättsförsvarare, journalister och politiker.

- Vi kommer också att intensifiera arbetet för de sexuella och reproduktiva rättigheterna för alla, säger utrikesminister Margot Wallström.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.