Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Utvärdering av viltförvaltningsdelegationerna klar

Publicerad

Regeringen tycker att viltförvaltningsdelegationerna till stor del fyller sin funktion och fungerar väl, men att sammansättningen av ledamöter behöver ändras. Genom en förordningsändring stärks nu naturvårdens och den lokala turismsektorns representation.

I varje län finns en viltförvaltningsdelegation, ett organ som hjälper länsstyrelsen i viltförvaltningen. Delegationen har främst en rådgivande funktion men även vissa beslutande befogenheter.

Dagens regeringsbeslut innebär att Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer ändras så att miljö- och naturvårdsorganisationerna företräds av ytterligare en ledamot och natur/ekoturismföretagen av en ledamot.

– När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna, säger miljöminister Karolina Skog.

Förordningsändringen gäller från 1 april 2017. Ledamöterna utses efter förslag av berörda intresseorganisationer i länet.

Översynen av viltförvaltningsdelegationerna var en del i ett åtgärdspaket som regeringen presenterade 2015 med fem förslag för att få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.