Wallström samtalar om utrikespolitik med studenter

I samband med att utrikesminister Margot Wallström presenterar regeringens utrikesdeklaration den 15 februari ges studenter möjlighet att diskutera utrikespolitik med utrikesministern och UD.

För att uppmuntra till diskussion om Sveriges utrikespolitiska prioriteringar anordnas en utrikespolitisk dag den 15 februari, där studenter ges möjlighet att ställa frågor till Margot Wallström och UD via ministerns Facebooksida. Frågestunden är öppen mellan kl.09.00-10.30 och frågorna besvaras då av tjänstemän på Utrikesdepartementet. Frågestunden riktar sig främst till studenter, men alla är välkomna att ställa frågor.

På eftermiddagen träffar utrikesministern studenter vid Uppsala universitet för att diskutera deklarationen. Vid seminariet kommer hon även att besvara frågor från förmiddagens frågestund. Seminariet, som arrangeras av Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, Uppsala Peace and Development Students' Association och Uppsala Politicesstuderande Förening, sänds live på ministerns Facebooksida mellan klockan 14.00–14.45.

Den utrikespolitiska dagen riktar sig framförallt till studenter. Universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala kommer samla sina studenter för att tillsammans med lärosätenas sakkunniga följa utrikesdeklarationens presentation i riksdagen och sedan delta i frågestunden.

Länkar:
Utrikesministern på Facebook
Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala på Facebook

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö