Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

100 miljoner extra till barn och ungas psykiska hälsa

Publicerad

Regeringens befintliga satsning på psykisk hälsa utökas nu genom att 100 miljoner kronor tillförs landstingen. Landstingen ska använda medlen för barn- och ungdomspsykiatri, inklusive första linjens psykiatri i primärvården. Satsningen aviseras i regeringens vårändringsbudget för 2017 som är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Sedan 2016 avsätter regeringen ca 1 miljard kronor per år till och med 2019 för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Genom vårändringsbudgeten för 2017 förstärks satsningen med totalt 100 miljoner kronor som får användas åren 2017 och 2018. Förstärkningen görs i syfte att möta den ökande ohälsan bland barn och unga vuxna.

– Att minska den psykiska ohälsan är en viktig prioritering för regeringen. Vi ser hur den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga, och att fler insatser behöver sättas in tidigt. Landsting får nu en förstärkning för att bättre kunna möta behoven, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Förstärkningen ska användas till att stärka barn och ungdomspsykiatrin och första linjens vård i primärvården och tilldelas landstingen enligt fördelningsnyckel efter befolkningsmängd.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genvägar