Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

18-årsgräns för e-cigaretter införs

Publicerad

E-cigaretter ska inte få säljas till någon under 18 år. Produkterna ska också få en hälsovarning, medföljande informationsblad och innehållsförteckning. Det beslutade regeringen under torsdagen genom en proposition som nu lämnas till riksdagen.

Förslagen i propositionen följer den lagrådsremiss regeringen beslutade om i januari och är en del av arbetet med att implementera EU:s tobaksproduktsdirektiv.

Lagförslagen handlar bland annat om hur e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utformas och vilka produktkrav de ska uppfylla.

- E-cigaretter är fortfarande en ny produkt på marknaden och har tidigare saknat reglering. Jag är glad över att vi nu kan göra det tydligt för både tillverkare och användare vad som gäller, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Hur produkterna får marknadsföras och en särskild rapporterings- och anmälningsskyldighet för tillverkare och importörer föreslås också. Tillverkare och importörer av e-cigaretter måste bland annat anmäla de produkter de vill sälja på den svenska marknaden till Folkhälsomyndigheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.