Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

24 miljoner för digitalisering av små industriföretag

Publicerad

Nu har Tillväxtverket öppnat upp för ansökningar inom ramen för Digitaliseringslyftet. I denna omgång fördelas totalt 24 miljoner kronor till projekt för rådgivning och coachning för att öka industrins användning av digital teknik. Denna satsning är en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart Industri.

Regeringen har tagit fram en nyindustrialiseringsstrategi, Smart Industri, som ska bidra till att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion. En central insats inom strategin är Digitaliseringslyftet, som syftar till att nå ut till flera tusen små och medelstora företag inom industri och industrinära tjänsteföretag för att påskynda deras digitalisering.

Utifrån positiva erfarenheter från pilotprojekt under 2016 beslutade regeringen att låta Tillväxtverket initiera ett fullskaligt digitaliseringslyft. För att genomföra detta fick myndigheten 78 miljoner kronor i extra finansiering. Flera nya projekt har redan initierats inom uppdraget, och nu öppnar Tillväxtverket en utlysning för projekt specifikt inriktade på rådgivning och coachning.

- Sverige är fullt av välskötta företag med stor tillväxtpotential. Det är dock en stor utmaning för små företag att hänga med i den digitala omställningen. Genom den här insatsen kan små och medelstora industriföretag få en skjuts i digitaliseringsarbetet, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Digitaliseringslyftet pågår från 2016 till och med 2019. Mer information om utlysningen finns på Tillväxtverkets hemsida.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Om Smart industri

Regeringen har tagit fram Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. I strategin är fyra utmaningar identifierade:

• Digitalisering
• Hållbarhet
• Kompetens
• Innovationskraft.

Dessa ligger till grund för de fyra fokusområden (Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige) som är utgångspunkt för arbetet.