Alice Bah Kuhnke besöker Örebro

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke besöker Örebro den 29 mars. Ministern kommer bland annat att inleda Folkets hus och parkers konferens ”Den nya mötesplatsen” och besöka kulturskoleverksamheten Kullagret.

Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Örebro (med reservation för ändringar):

Onsdag 29 mars

9.45 – 10.30 Ministern inleder konferensen "Den nya mötesplatsen", som är del av Folkets hus och parkers satsning "Nya Mötesplatser" – en satsning för att stötta föreningar och nätverk i socioekonomiskt utsatta områden som vill starta medborgardrivna mötesplatser.
Plats: Vivallaskolan, Diktargatan 25

10.30 – 11.10 Intervjutid för media på Vivallaskolan.

12.45 – 14.15 Möter landshövdingen i Örebro län Maria Larsson och representanter för Länsstyrelsen i Örebro läns arbete med kulturarvet och kulturmiljön. Ministern och landshövdingen kommer också att inviga Svampen som byggnadsminne under besöket.
Plats: Svampen, Dalbyvägen 4

Ministern kommer även att besöka kulturskoleverksamheten Kullagret på Kulturskolan. Kullagret erbjuder kurser till barn och unga med olika funktionsnedsättningar och särskilda behov.

 

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens satsning på den kommunala musik- och kulturskolan i Örebro län

Regeringens intention är att fler ska få tillgång till och ta del av kultur oavsett var i landet de bor. Regeringen satsar på främja låga avgifter och öka kvaliteten i den kommunala musik- och kulturskolan i hela landet. Syftet är att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Stödet fördelas av Statens Kulturråd. Örebro län har tagit emot 4 020 000 kronor i utvecklingsbidrag till den kommunala musik- och kulturskolan.

Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop

Med propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) tar regeringen för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde. Kulturarvspolitiken ska bidra till att det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, så att det offentliga samtalet vidgas och fördjupas samt att medskapande och engagemang främjas. I propositionen presenteras övergripande prioriteringar och en rad konkreta förslag, bland annat en ny museilag.