Åtgärder för att återupprätta förtroendet för Statens fastighetsverk

Regeringen har i dag beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att analysera hur Statens fastighetsverk arbetar med att skapa en god förvaltningskultur. Regeringen har även utsett Birgitta Böhlin till vikarierande generaldirektör för myndigheten.

- Regeringen fortsätter arbetet med att säkerställa att Statens fastighetsverk får ett återupprättat förtroende och blir en myndighet med god förvaltningskultur, säger ansvarig minister Per Bolund.

Uppdrag till Statskontoret

Med anledning av den senaste tidens händelser ger regeringen i uppdrag åt Statskontoret att kartlägga brister och föreslå en handlingsplan för vilka åtgärder Statens fastighetsverk bör vidta för att skapa en god förvaltningskultur. Uppdraget ska redovisas den 29 september 2017.

Ny vikarierande generaldirektör

- Birgitta har en lång chefserfarenhet och arbetat länge i den offentliga förvaltningen och jag är därför glad över att hon tackat ja till att kliva in i denna roll, säger Per Bolund. Hon har dessutom tidigare erfarenhet av att leda en ifrågasatt myndighet.

Birgitta har tidigare bland annat varit vd på Samhall, generaldirektör och chef vid Försvarets Materielverk och sjukhusdirektör vid Huddinge sjukhus. Hon är i dag bland annat styrelseordförande i Försäkringskassan och i det statliga bolaget Almi. Birgitta tillträder befattningen som vikarierande generaldirektör den 18 april 2017. Anställningen är tills vidare, dock längst till dess att en ny generaldirektör anställs.

- Genom denna utnämning stärker vi ledningen för Statens fastighetsverk, säger Per Bolund. Nuvarande vikarierande gd Marja-Lena Pilvesmaa har gjort ett mycket bra arbete under den här tiden och kommer återgå till sin ordinarie roll som administrativ chef.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00