Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Avtal klart om gränskontroll på Öresundstågen

Regeringen har fattat beslut om att ingå avtal med den danska regeringen om att de partiella inre gränskontrollerna för tågresenärer över Öresund ska kunna utföras genom kontroller ombord på Öresundstågen.

- Avtalet kommer att förenkla resandet och möjliggöra för tågoperatörerna att återgå till tiominuterstrafik, säger inrikesminister Anders Ygeman.

En kontroll på tågen kan ske när tåget har passerat in över den svenska sidan av gränsen, någon svensk gränskontroll på danskt territorium kommer inte att utföras.

Avtalet kommer att undertecknas inom kort.