Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Basårsutbildningar ska ge behörighet till fler högskoleutbildningar

Publicerad

Utbildningsdepartementet skickar nu ut en promemoria med förslag på nya regler för behörighetsgivande basår på remiss. Syftet är att skapa fler vägar till högskolestudier och öka flexibiliteten för studenter och lärosäten. Förslaget går ut på att basårsutbildningar ska utformas bredare än i dag så att de ger behörighet till fler än en enskild högskoleutbildning.

Enligt dagens regler ska en student antas till den efterföljande högskoleutbildningen samtidigt som studenten antas till basårsutbildningen. Studenten måste alltså ha valt inriktning på de fortsatta studierna redan före ansökan. Regelverket har dock visat sig ha negativa konsekvenser för den enskilde studentens valmöjligheter samt lärosätenas möjlighet att effektivt erbjuda basårsutbildning.

I promemorian föreslås därför att kravet på att basåret ska följas av en specifik högskoleutbildning tas bort. I stället ska antagning till behörighetsgivande basårsutbildning kunna ske tillsammans med antagning till en eller flera efterföljande högskoleutbildningar.

– Det här förslaget ger studenter ökade valmöjligheter eftersom de inte måste välja inriktning på de fortsatta studierna förrän efter basåret. Jag tror att det här gör så att fler kan studera på högskolan och dessutom skapar det större flexibilitet för de lärosäten som vill anordna basårsutbildningar, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Basårsutbildning ska även fortsättningsvis enbart få erbjudas i anslutning till utbildningar med brist på behöriga sökande och behov på arbetsmarknaden av utbildad arbetskraft. Ändringarna i förordningen om basårsutbildning föreslås träda i kraft den 1 mars 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.