Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Boverket ska utreda fler undantag på krav om bygglov

Publicerad

Boverket får idag, den 16 mars, av regeringen i uppdrag att utreda fler undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan.

Boverket ska i sitt uppdrag utreda förutsättningarna för:

  • ett generellt undantag från bygglovskrav vid ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- tvåbostadshus.
  • ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare.
  • ett generellt undantag från kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- tvåbostadshus och föreslå en definition av begreppet altan.

Boverket ska dessutom se över kraven för vad som kräver en anmälan enligt plan- och byggförordningen.

- Mindre krångel gör att vi får mer förnybar energi och mer frihet för människor, säger, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00