Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Boverket ska utreda fler undantag på krav om bygglov

Publicerad

Boverket får idag, den 16 mars, av regeringen i uppdrag att utreda fler undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan.

Boverket ska i sitt uppdrag utreda förutsättningarna för:

  • ett generellt undantag från bygglovskrav vid ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- tvåbostadshus.
  • ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare.
  • ett generellt undantag från kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- tvåbostadshus och föreslå en definition av begreppet altan.

Boverket ska dessutom se över kraven för vad som kräver en anmälan enligt plan- och byggförordningen.

- Mindre krångel gör att vi får mer förnybar energi och mer frihet för människor, säger, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.