Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Enklare att följa upp hur läkemedel används

Publicerad

En lagändring ska underlätta uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av läkemedelsanvändningen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta ska nu kunna ske genom Socialstyrelsens läkemedelsregister. Förslagen ges i den proposition regeringen under torsdagen beslutade att lämna till riksdagen.

Förslagen följer den lagrådsremiss regeringen la fram i februari, och innebär bland annat att uppgifter från receptregistret ska kunna behandlas i Socialstyrelsens läkemedelsregister även för ändamålen uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet. Uppgift om förskrivningsorsak ska kunna överföras från receptregistret till Socialstyrelsen. Socialstyrelsens läkemedelsregister ska få användas till uppföljning av enskilda läkemedels effekter och eventuella biverkningar. Syftet med lagförslagen är att skapa en bättre struktur för uppföljning på området.

– Med dessa lagändringar vill vi förbättra läkemedelsansvändningen och på så sätt öka patientsäkerheten. Hälso- och sjukvården kan nu få bättre verktyg för att följa upp dels läkemedels effekter för den individuella patienten och dels kostnadseffektivitet för samhället, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

I tidigare lagrådsremiss ingick också vissa förslag på reglering av maskinell dosdispensering av läkemedel. Efter synpunkter från Lagrådet finns dessa förslag inte med i propositionen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00