Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fler regeringsbeslut för att få fart på byggandet

Publicerad

I dag, den 16 mars, har regeringen tagit flera beslut för att få fart på byggandet. Besluten består dels av en proposition för en effektivare plan- och bygglag, och dels en instruktionsändring som tydliggör länsstyrelsernas ansvar för att få fram bostäder.

Propositionen "Fler steg för en effektivare plan- och bygglag" innehåller följande delar:

  • Kommuner ska tidigt i planeringsskedet kunna få besked från länsstyrelsen gällande statens intressen. Detta för att minska risken att exploatörer och kommuner planerar i onödan.
  • Länsstyrelser ges en tidsfrist på två månader att kunna upphäva kommuners detaljplaner.
  • Beslut om detaljplaner ska kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommun¬styrelsen eller byggnads¬nämnden. Detta för att möjliggöra kortare handläggningstider och minska kostnader hos exploatörer och kommuner.
  • Ytterligare åtgärder ska undantas från kravet på bygglov, till exempel balkonger, burspråk, eller skorsten som sticker upp från taket.

Ändring i länsstyrelsernas regleringsbrev

  • Regeringen beslutar om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. Genom ändringen tydliggörs att länsstyrelser ska verka för att behovet av bostäder tillgodoses.

- Nu ger vi länsstyrelserna ett tydligare ansvar att medverka till att det kommer fram fler bostäder. Vi tar också bort kravet på bygglov för balkonger med mera för att kommunernas handläggare inte ska syssla med småsaker utan istället kunna jobba med att få fram bostäder, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.