Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag för att lättare kunna öppna, jämföra och byta betalkonton

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om propositionen Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner.

- De nya reglerna kommer bland annat att leda till större transparens och bättre möjligheter att jämföra avgifter för betaltjänster som är kopplade till betalkonton, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

- Enligt förslaget ska även betaltjänstleverantörer vara skyldiga att ha en rutin för bankbyte, vilket gör att det blir enklare för konsumenterna att byta bank vid behov. Det öppnar för en mer effektiv konkurrens på bankmarknaden, säger Per Bolund.

Förslagen ska bland annat:

  • ge konsumenter bosatta inom EES tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
  • ge bättre insyn i och jämförbarhet för de avgifter som tas ut för konsumenters betalkonton och de betaltjänster som är kopplade till sådana konton
  • underlätta byte av betalkonton mellan olika betaltjänst­leverantörer och öppnande av betalkonto i annat land inom EES.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juni 2017. Med dessa ändringar införlivas EU:s betalkontodirektiv med svensk rätt.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Monika Johansson
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08 - 405 39 55